Be2live Channel

Hãy cùng chia sẻ

Be2live Channel

Xem bằng Sopcast
Tên Be2live
Tốc độ 400 Kbps
Chất lượng Trung bình
Ngôn ngữ Rumani
Link sop://broker.sopcast.com:3912/107960

Hướng dẫn xem trực tiếp

Bạn cần cài đặt SopFilter để xem.Tải về (Nếu máy của bạn đã cài Sopcast thì không cần cài Sopfilter)

Với Firefox hoặc Chrome, bạn cần tải plugin để hỗ trợ. Tải về

Cài đặt -> Khởi động lại -> Bấm Play và chờ 1 - 2 phút để có chất lượng ổn định nhất.

Xem hướng dẫn chi tiết