Danish Delight Channel

Hãy cùng chia sẻ

Danish Delight ChannelDanish Delight Channel

Xem bằng Sopcast
Tên Danish Delight
Tốc độ 800Kbps
Chất lượng Cao
Ngôn ngữ Tiếng Hà Lan
Link sop://broker.sopcast.com:3912/73169

Hướng dẫn xem trực tiếp

Bạn cần cài đặt SopFilter để xem.Tải về (Nếu máy của bạn đã cài Sopcast thì không cần cài Sopfilter)

Với Firefox hoặc Chrome, bạn cần tải plugin để hỗ trợ. Tải về

Cài đặt -> Khởi động lại -> Bấm Play và chờ 1 - 2 phút để có chất lượng ổn định nhất.

Xem hướng dẫn chi tiết