YES Channel

Hãy cùng chia sẻ

YES CHANNELYES CHANNEL

Xem bằng Sopcast
Tên Yankees Entertainment and Sports
Tốc độ 800 Kbps
Chất lượng Cao
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Link sop://broker.sopcast.com:3912/6816

Hướng dấn xem trực tiếp

Bạn cần cài đặt SopFilter để xem.Tải về (Nếu máy của bạn đã cài Sopcast thì không cần cài Sopfilter)

Với Firefox hoặc Chrome, bạn cần tải plugin để hỗ trợ. T?i v?

Cài đặt -> Khởi động lại -> Bấm Play và chờ 1 - 2 phút để có chất lượng ổn định nhất.

Xem hướng dẫn chi tiết