Liên hệ

Hãy cùng chia sẻ

Xin chào,

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì cần liên hệ hoặc thông báo. Hãy điền nội dung theo mẫu sau và liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời vấn đề của bạn ngay khi có thể.

Để chúng tôi có thể trả lời cho bạn. Hãy vui lòng cung cấp thông tin chi tiết của bạn trong phần Nội Dung để chúng tôi có thể liên lạc và trả lời bạn dễ dàng hơn.

Xin vui lòng không sử dụng nội dung liên hệ với mục đích spam hoặc quảng cáo.

Cảm ơn.
[recaptcha]Vấn đề bản quyền:

TrucTiepBongDa.com không tự phát trực tuyến bất kỳ chương trình cũng như những tập tin video nào được nhúng ở đây. Tất cả các chương trình và tập tin video được tải lên bởi người hâm mộ bóng đá tới các trang web như YouTube, Talktv.vn, Dailymotion, Ustream... nhiệm vụ của TrucTiepBongDa.com ở đây, là thực hiện tìm kiếm và sắp xếp các chương trình, các tập tin video để có thể dễ dàng theo dõi hơn.

TrucTiepBongDa.com không chịu trách nhiệm cho những nội dung được phát hoặc đăng tải bởi các website khác. Nếu bạn thấy video hay chương trình nào vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu đến các trang web lưu trữ hay trực tuyến các chương trình đó để trực tiếp chịu trách nhiệm. Điều đó sẽ đảm bảo rằng những chương trình đó được gỡ bỏ khỏi Internet. Khi ấy, hệ thống của TrucTiepBongDa.com sẽ tự động không tìm thấy những chương trình đó và chúng không xuất hiện nữa.

DMCA Compliance

All the video content found on the TrucTiepBongDa.com is not hosted on our servers nor is created or uploaded by us. TrucTiepBongDa.com simply acts as a search engine that finds videos from websites like YouTube, Talktv.vn, Dailymotion, Ustream and other video portals. TrucTiepBongDa.com is not responsible for external website's content. If you find that some of the content violates your rights you may request for that content to be brought down at the host that is responsible for the content. That will ensure that the content is removed from TrucTiepBongDa.com and other search engines that may have indexed the content.