Video: Ba Lan vs Cộng hòa Ailen

Hãy cùng chia sẻ

Video: Ba Lan vs Cộng hòa Ailen

Video: Ba Lan vs Cộng hòa Ailen

Giao hữu 2013:

Ba Lan 0 - 0 Cộng hòa Ailen

(20/11/2013)

Cuồng nhiệt TV - Video Giao hữu 2013

Clip diễn biến chính

Clip bàn thắng

Đang cập nhật...

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây