Video: Barcelona vs Boca Juniors

Bình luận


Xem lại đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt (tiếng Anh): Xem lại: Barcelona vs Boca Juniors
Video: Barcelona vs Boca Juniors

Video: Barcelona vs Boca Juniors

Giao hữu 2018:

Barcelona 3 - 0 Boca Juniors

(15/08/2018)

Cuồng nhiệt TV - Video Giao hữu 2018

Clip diễn biến chính


Lucky88

Clip bàn thắng

Tóm tắt trận đấu

Thống kê

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây