Video: Barcelona vs Tottenham Hotspur

Hãy cùng chia sẻ

Xem lại đầy đủ trận đấu này với phần bình luận tiếng Việt (tiếng Anh): Xem lại: Barcelona vs Tottenham Hotspur
Video: Barcelona vs Tottenham Hotspur

Video: Barcelona vs Tottenham Hotspur

International Champions Cup 2018:

Barcelona 2 - 2 Tottenham Hotspur

Penalty: 5 - 3

(29/07/2018)

Cuồng nhiệt TV - Video International Champions Cup 2018

Clip diễn biến chính


Lucky88

Clip bàn thắng

Tóm tắt trận đấu

Xem tất cả video tại đây
Xem lại các trận đấu tại đây